Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-775/22

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2022 do 30.9.2022

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d. d., 124. in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS št. 77/2018) ter 7. in 17. člena Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) družba 

 

CINKARNA Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

objavlja poročilo o poslovanju za obdobje prvih devetih mesecev leta 2022.

Poročilo je Nadzorni svet družbe obravnaval na redni seji 29. 11. 2022.

Poročilo je objavljeno in bo vsaj 5 let dostopno tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 30.11.2022