Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-783/22

PETROL d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe Petrol d.d., Ljubljana (PETG)

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je dne 1. 11. 2022 izvedla korporacijsko dejanje zamenjave 1 navadne imenske kosovne delnice z oznako PETG za 20 delnic PETG. Zaradi navedenega korporacijskega dejanja se je skupno število delnic PETG pri nespremenjenem osnovnem kapitalu s prejšnjih 2.086.301 povečalo na 41.726.020 delnic.

Družba Petrol d.d., Ljubljana zato na podlagi 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1; Ur. l. RS, št. 77/18 s spremembami) objavlja informacijo o novem skupnem številu delnic PETG z glasovalno pravico.

Na dan 30. 11. 2022 je bilo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., skupno število vseh izdanih delnic z oznako PETG 41.726.020, ki se kot delnice z glasovalno pravico v smislu 129. člena ZTFI-1 upoštevajo kot osnova za ugotavljanje pomembnega deleža. Od tega je bilo:

  • skupno število lastnih delnic z oznako PETG 614.460, kar predstavlja okoli 1,5 % vseh izdanih delnic z oznako PETG, kar vključuje 120.400 delnic z oznako PETG, katerih imetnik je odvisna družba GEOPLIN d.o.o. Ljubljana;
  • skupno število delnic z oznako PETG, katerih glasovalne pravice se po zakonu ne smejo uresničevati, 40.440, kar predstavlja okoli 0,1% vseh izdanih delnic z oznako PETG; in
  • skupno število preostalih delnic z oznako PETG z glasovalno pravico 41.071.120.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 30.11.2022