Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-795/22

PETROL d.d., Ljubljana

35. skupščina delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana – Dodatna točka dnevnega reda in čistopis dnevnega reda

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana na podlagi prejete zahteve delničarjev Slovenski državni holding, d.d. in Republike Slovenije za dopolnitev dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, sklicane za 27.12.2022, objavlja z njihovim predlogom dopolnjen čistopis dnevnega reda 35. skupščine delničarjev.

Priloge: Zahteva za dopolnitev dnevnega reda, čistopis dnevnega reda 35. skupščine delničarjev in glede na podano zahtevo dopolnjeno gradivo, so priloženi dokumenti.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 02.12.2022