Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-9/23

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 36. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določil 1. odstavka 10. člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., uprava sklicuje 36. skupščino delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo dne 6. 2. 2023 ob 11.00 uri v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, 6000 Koper. Sklic z dnevnim redom in ostalim gradivom je na voljo v pripetih dokumentih.

Informacija bo od 6.1.2023 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 06.01.2023