Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-1/23

GORENJSKA BANKA d.d., Kranj

Objava informacije o pomembnih deležih

Na podlagi določila 146. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in Sklepa o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, Gorenjska banka d.d., Kranj objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev v kapitalu banke:

Delničar AGRI EUROPE CYPRUS LIMITED je Gorenjsko banko d.d., Kranj, dne 05.01.2023 obvestil, da so pridobili 355.723 delnic Gorenjske banke d.d., Kranj z oznako GBKR kar predstavlja 91,696% vseh delnic in 100% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Uprava družbe
Datum: 06.01.2023