Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-32/23

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., je 16. 1. 2023 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2023/1816 z dne 16. 1. 2023.

V skladu z navedenim sklepom sodišča se v sodni register s 15. 1. 2023 vpiše nov mandat dosedanje članice uprave Save Re, d.d., Polone Pirš Zupančič.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 16. 1. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sava Re, d.d.
Datum: 16.01.2023