Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-18/23

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Poročilo o doseganju ciljev iz pobude 40/33/2026 in EU direktive za uravnoteženo zastopanost spolov

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, kot podpornica pobude 40/33/2026, predstavljene s strani Združenja nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju: ZNS), za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora v borznih in državnih družbah, objavlja redno Poročilo o napredku iz pobude 40/33/2026, pripravljeno za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 (v nadaljevanju: Poročilo o napredku), ki ga je pripravilo ZNS v sodelovanju z družbo Deloitte Slovenija in je namenjeno obdobnemu spremljanju napredka na tem področju.

V obravnavanem obdobju so bile v 22 družbah spremembe v organih vodenja in s tem priložnost za izboljšanje in ohranjanje uravnotežene spolne zastopanosti v organih, pri čemer so:

  • 4 družbe napredovale in ena izmed njih zdaj dosega cilje iz pobude (HIT d. d.);
  • 10 družb je kljub možnosti za približevanje ciljem iz pobude ohranilo obstoječe stanje in med njimi le 4 že dosegajo cilje iz pobude (Cetis d. d., Koto d. d., Unior d. d., Uradni list d. o. o.);
  • 8 družb je nazadovalo in med njimi 3 družbe zdaj več ne dosegajo ciljev iz pobude (NLB d. d., Geoplin d. d., Casino Bled d. d.).

 

V skupnem vzorcu 55 družb je na dan 31. 12. 2022 le 18 družb dosegalo cilje iz pobude, medtem ko jih je 8 še vedno brez spolne raznolikosti: 7 jih nima žensk in 1 nima moških v organih vodenja in nadzora.

Od zadnjega poročanja o spremljanju ciljev iz pobude 40/33/2026 je Evropski parlament 22. 11. 2022 sprejel Direktivo o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih družb, ki kotirajo na borzi in s tem povezanih ukrepih (Direktiva (EU) 2022/2381). Javne družbe boste tako morale sprejeti ukrepe, da bi do 30. 6. 2026 uresničile minimalni cilj, 40 % zastopanost manj zastopanega spola med neizvršnimi direktorji oziroma direktoricami ali 33 % zastopanost med vsemi člani oziroma članicami upravnega odbora.

Združenje Manager in Združenje nadzornikov Slovenije sta MGRT, ki je pristojno ministrstvo za prenos te direktive v nacionalno zakonodajo, že predstavila Pobudo za zakonsko ureditev uravnoteženosti spolov v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb. Obe združenji se zaradi majhnosti trga kapitala oz. majhnega števila družb, ki kotirajo na borzi, zavzemata za razširitev obsega družb pri prenosu direktive v nacionalno zakonodajo, saj imajo države članice možnost, da to storijo.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 20.01.2023