Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-27/23

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Zapadlost kuponov obveznice: RS77, RS86, RS87, RS89 in RS90

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednje izdaje obveznic:

 

Republika Slovenija 77. izdaja (RS77)

Datum zapadlosti: 3. 3. 2023
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 25. 2. 2023

 

Republika Slovenija 86. izdaja (RS86)

Datum zapadlosti: 12. 2. 2023
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 8. 2. 2023

 

Republika Slovenija 87. izdaja (RS87)

Datum zapadlosti: 3. 3. 2023
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 1. 3. 2023

 

Republika Slovenija 89. izdaja (RS89)

Datum zapadlosti: 13. 2. 2023
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 8. 2. 2023

 

Republika Slovenija 90. izdaja (RS90)

Datum zapadlosti: 13. 2. 2023
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 8. 2. 2023

 

*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.

Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 02.02.2023
Pripeti dokumenti:  Priloga