Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-58/23

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-9. redni seji, dne 2. 2. 2023 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poteku 4. izredne seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki je bila 8. 12. 2022;
  • nadzorni svet je obravnaval Poslovni načrt UNIOR d.d. za leto 2023, ki ga bo po dopolnitvah potrjeval na naslednji seji;
  • nadzorni svet je obravnaval rezultate vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta UNIOR d.d. ter sprejel poročilo vrednotenja in akcijski načrt izboljšav za leto 2023;
  • nadzorni svet je obravnaval in sprejel Letni načrt dela nadzornega sveta UNIOR d.d. za leto 2023.
  • nadzorni svet se je seznanil s tekočim poslovanjem UNIOR d.d.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 03.02.2023