Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-60/23

Equinox d.d.

Program odkupa lastnih delnic

4. skupščina delničarjev je dne 12. 1. 2023 pooblastila upravni odbor družbe za nakup lastnih delnic in odsvojitev lastnih delnic. Družba skladno s citiranim sklepom skupščine, ki je dal družbi pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic in odsvojitev lastnih delnic, objavlja program odkupa lastnih delnic, ki ga je sprejel upravni odbor družbe

Program velja za čas veljavnosti pooblastila skupščine, za 36 mesecev, tj. do 12. 1. 2026.

O nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.eqnx.si in bo dosegljivo 5 let od datuma objave.

 

Upravni odbor družbe
Equinox Nepremičnine d.d.

Datum: 03.02.2023
Pripeti dokumenti:  Program odkupa lastnih delnic