Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-1/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 27. 1. 2023 do vključno 2. 2. 2023. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 2.477 lastnih delnic v skupni vrednosti 250.695 EUR, in sicer:

- 27. 1. 2023            637   delnic po povprečni tehtani ceni    98,93 EUR,
- 30. 1. 2023            688   delnic po povprečni tehtani ceni    99,05 EUR,
- 31. 1. 2023            436   delnic po povprečni tehtani ceni  100,34 EUR in
- 2. 2. 2023              716   delnic po povprečni tehtani ceni  105,84 EUR.   

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.785.849, kar je predstavljalo 5,446 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.788.326, kar predstavlja 5,453 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 3. 2. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 03.02.2023