Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-64/23

Union Hotels Collection d.d.

Sklic 41. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELS COLLECTION d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba UNION HOTELS COLLECTION d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, objavlja sklic 41. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELS COLLECTION d.d., ki bo v petek, dne 10.3.2023 ob 14. uri v prostorih Tehnoleva na Vošnjakovi 5, 1000 Ljubljana.

Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov ter ostalo gradivo objavljamo v pripetih datotekah.

Gradivo bo od dneva objave do zakonsko določenega roka objavljeno tudi na spletni strani družbe https://www.uhcollection.si/.

 

Izvršni direktor:
Matej Rigelnik

Datum: 07.02.2023