Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-125/23

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Objava nerevidiranih rezultatov poslovanja za leto 2022

Na podlagi relevantne zakonodaje ter pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, družba

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

objavlja nerevidirane rezultate poslovanja Cinkarne Celje za leto 2022. Nadzorni svet družbe se je z nerevidiranimi poslovnimi rezultati za leto 2022 seznanil na včerajšnji redni seji.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2022 bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 8. 3. 2023 ter bodo dosegljivi vsaj deset let. Agenciji za javnopravne evidence in storitve bodo nerevidirani izkazi in bilance posredovani dne 8. 3. 2023.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 08.03.2023