Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-2/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

Od družbe Allianz SE, Koeniginstrasse 28, 80802 Munich, Germany (v nadaljevanju: Allianz SE), smo dne 20. 3. 2023 prejeli obvestilo o spremembi pomembnih deležev.

Pred pridobitvijo je imela družba Allianz SE posredno 4,99 % glasovalnih pravic v delnicah družbe z oznako KRKG (ISIN: SI0031102120). Neposrednih glasovalnih pravic v delnicah in glasovalnih pravic v finančnih instrumentih ni imela.

Po pridobitvi ima družba Allianz SE posredno v lasti 6,37 % glasovalnih pravic v delnicah družbe z oznako KRKG (ISIN: SI0031102120) in nima neposrednih glasovalnih pravic v delnicah in glasovalnih pravic v finančnih instrumentih.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 21. 3. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 21.03.2023