Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-3/23

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022 v formatu ESEF

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na seji 22. 3. 2023 potrdil Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022.

V prilogi objavljamo revidirano letno poročilo v standardnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 23. marca 2023, in sicer za najmanj desetletno obdobje.

Sava Re, d.d.
Datum: 23.03.2023
Pripeti dokumenti:  Revidirano letno poročilo 2022