Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-14/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 17. 3. 2023 do vključno 23. 3. 2023. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 3.859 lastnih delnic v skupni vrednosti 407.768 EUR, in sicer:

- 17. 3. 2023          877     delnic po povprečni tehtani ceni   105,61 EUR,
- 20. 3. 2023          857     delnic po povprečni tehtani ceni   104,70 EUR,
- 21. 3. 2023          575     delnic po povprečni tehtani ceni   105,49 EUR,
- 22. 3. 2023          950     delnic po povprečni tehtani ceni   107,06 EUR in
- 23. 3. 2023          600     delnic po povprečni tehtani ceni   105,08 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.809.967, kar je predstavljalo 5,519 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.813.826, kar predstavlja 5,531 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 24. 3. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 24.03.2023