Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-228/23

LUKA KOPER, d.d., Koper

Predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. je na seji dne 13. 4. 2023 preveril predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga bosta uprava in nadzorni svet predlagala skupščini delničarjev v potrditev.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sledečo uporabo bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2022 znašal 50.229.863,63 evrov:

  • del bilančnega dobička v znesku 35.000.000,00 evrov se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,50 evra na navadno delnico,
  • preostanek bilančnega dobička v znesku 15.229.863,96 evra ostane nerazporejen

Informacija bo od 14.4.2023 dalje objavljena na spletni strani www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 14.04.2023