Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-267/23

UNIOR d.d., Zreče

Sklenitev kreditnih pogodb s konzorcijem bank in najava spremembe dividendne politike

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba UNIOR d.d. in odvisna družba UNITUR d.o.o. sta bili obveščeni, da so dne 24. 4. 2023 vse članice konzorcija bank podpisale Kreditni pogodbi za refinanciranje obstoječih obveznosti za obdobje 7 let.  S tem je zagotovljeno vračilo glavnice dosedanjega sindiciranega posojila ter vzpostavljeno dolgoročno stabilno ravnovesje med dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. Refinanciranje omogoča stabilno poslovanje, skladno s potrjenim Srednjeročnim poslovnim načrtom 2022 – 2026, premostitveno financiranje v tem obdobju, družba pa je pridobila tudi dodatna potrebna sredstva za optimiranje potreb po obratnem kapitalu ter si zagotovila financiranje potrebnih investicij za obnovo in povečanje proizvodnih kapacitet. Tako so vzpostavljeni pogoji za stabilna delovna mesta ter rast in razvoj, skladno z zastavljenimi cilji.

Pri kreditu odvisne družbe UNITUR d.o.o. sodeluje družba UNIOR d.d. kot porok in plačnik.

V konzorciju bank sodelujejo NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Maribor, BANKA INTESA SANPAOLO d.d., Koper in GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ.

Na podlagi sklenjenih pogodb je bilo družbi UNIOR d.d. odobreno naslednje financiranje:

  • Tranša A: dolgoročni kredit v višini 51.000.000,00 EUR s končno zapadlostjo 7 let;
  • Tranša B: dolgoročni kredit v višini 31.000.000,00 EUR s končno zapadlostjo 7 let in
  • Tranša C: kratkoročni revolving kredit v višini 15.000.000,00 EUR s končno zapadlostjo 1 leta.

Na podlagi sklenjenih pogodb je bilo družbi UNITUR d.o.o. odobreno naslednje financiranje:

  • Tranša A: dolgoročni kredit v višini 6.000.000,00 EUR s končno zapadlostjo 7 let in
  • Tranša B: dolgoročni kredit v višini 5.000.000,00 EUR s končno zapadlostjo 7 let.

Družbi UNIOR d.d. in UNITUR d.o.o. bosta kredita črpali po izpolnitvi pogojev za črpanje kredita. 

Na podlagi pogojev določenih v Kreditni pogodbi bo morala bo družba UNIOR d.d. prilagoditi dividendno politiko, da bo le ta skladna z določili kreditne pogodbe. O novi dividendi politiki bo razpravljal nadzorni svet po izpolnitvi pogojev za črpanje kreditov, predvidoma na svoji seji, dne 30. 5. 2023. Družba UNIOR d.d. bo takoj po sprejemu nove dividendne politike, le to objavila v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 25.04.2023