Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-275/23

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-10. redni seji, dne 26. 4. 2023 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Revidirano letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022, ki bo skladno z veljavnim finančnim koledarjem javno objavljeno 26. 4. 2023;
  • nadzorni svet se je seznanil iz informacijo o tekočem poslovanju in sicer so prihodki od prodaje družbe UNIOR d.d. v obdobju januar – marec 2023 znašali 54,6 milijona evrov, kar je 9 odstotkov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta in 7,2 odstotka več kot je bilo načrtovano za to obdobje;
  • nadzorni svet je potrdil Politiko upravljanja družbe UNIOR d.d.

Skupina UNIOR je v letu 2022 dosegla 287,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 48 milijonov evrov oziroma 20 odstotkov več kot v letu 2021, s čimer je bil plan leta 2022 presežen za 5,7 odstotka. V poslovnem letu 2022 je bila dobičkonosnost ob povečanih stroških energentov, materialov, storitev in dela pod velikim pritiskom, a smo ga z uspešno izvedenimi ukrepi končali z 10,2 milijona evrov dobička, kar predstavlja 7,7 odstotka oziroma 859 tisoč evrov manj kot v letu 2021.

Družba UNIOR d.d. je v letu 2022 dosegla 204,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 35,6 milijona evrov oziroma 21,1 odstotka več kot v letu 2021 in predstavlja 5,7-odstotno preseganje plana za leto 2022. Poslovno leto 2022 smo zaključili s 5,1 milijona evrov dobička, kar je 2,3 milijona evrov oziroma 84,8 odstotka boljši rezultat kot v letu 2021.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 26.04.2023