Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-354/23

INTEREUROPA, d.d., Koper

Poslovanje skupine Intereuropa v prvem trimesečju 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d. d., Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Intereuropa d. d. je na svoji seji 25. maja 2023 obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. za obdobje januar – marec 2023.

Skupina Intereuropa je na podlagi nerevidiranih podatkov v obdobju januar – marec 2023 ustvarila 46,5 milijonov EUR prihodkov od prodaje in zaostala za lanskoletnimi primerljivimi prihodki od prodaje za 1 odstotek, za načrtovanimi pa za 4 odstotke. V prvem trimesečju letošnjega leta je skupina dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 3,6 milijone evrov, kar je na enaki ravni kot v primerljivem obdobju lanskega leta in za 1 odstotek nad načrtovanim. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v prvem trimesečju letošnjega leta znašal 1,7 milijona evrov in je tako presegel načrtovanega za 14 odstotkov ter zaostal za primerljivim lanskim za 15 odstotkov. Skupina Intereuropa je prvo trimesečje letošnjega leta zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 1 milijon evrov, ki je presegel načrtovanega za 12 odstotkov, za 22 odstotkov pa zaostal za primerljivim lanskim.

Nadzorni svet se je tudi seznanil s predlogom sklica skupščine delničarjev družbe Intereuropa d. d. in se s predlogom strinjal.

Poslovne razmere se v letu 2023, v primerjavi z letom 2022 postopno umirjajo, tudi težave v dobavnih verigah se, kljub upočasnitvi gospodarske rasti v evrskem območju v drugi polovici lanskega leta, postopoma zmanjšujejo. Po napovedih mednarodnih institucij se pričakuje postopna okrepitev gospodarske rasti v Sloveniji in njenih trgovinskih partnericah ter krepitev zunanjega povpraševanja, še vedno pa na poslovne razmere vpliva negotovost zaradi vojne v Ukrajini.

Skupina Intereuropa se je na otežene razmere odzvala tudi s pospešenim izvajanjem nekaterih razvojnih projektov in bo tudi v nadaljevanju poslovnega leta 2023 izvajala okrepljene trženjske aktivnosti in zagotavljala logistično podporo odjemalcem v celotni oskrbovalni verigi.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 25.05.2023