Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-360/23

NLB, d. d., Ljubljana

Objava MREL zahteve

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finanačnih instrumenov (ZTFI-1) in 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

NLB d.d., Ljubljana (»NLB d.d.«) sporoča, da je 24. maja 2023 prejela odredbo Banke Slovenije (»BS«) v zvezi z zahtevo MREL (minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti). MREL zahteva, ki jo mora od 1. januarja 2024 ves čas zagotavljati NLB d.d. na konsolidirani podlagi na ravni skupine v postopku reševanja (NLB Resolution Group, ki sestoji iz NLB d.d. in N Banke d.d. ter ostalih članic NLB Skupine razen bank) znaša 30,99 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju (Total Risk Exposure Amount) (brez skupnega kapitalskega blažilnika) in 10,39 % mere skupne izpostavljenosti (Leverage Ratio Exposure).

S to odločbo preneha veljati predhodna odredba BS o MREL zahtevi z 21. decembra 2021, ki je znašala 31,38 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju (Total Risk Exposure Amount) (brez skupnega kapitalskega blažilnika) in 9,97 % mere skupne izpostavljenosti (Leverage Ratio Exposure) od 1. 1. 2024 dalje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 25. maja 2023 dalje na voljo na uradni spletni strani NLB d.d. (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 25.05.2023