Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-361/23

Equinox d.d.

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje 

Equinox Nepremičnine d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
MŠ: 8847657000,
DŠ: SI 16708938,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine družbe Equinox Nepremičnine d.d. z dne 12. 1. 2023, o pridobivanju lastnih delnic, družba Equinox Nepremičnine d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 22. 5. 2023 do vključno 25. 5. 2023. Družba je v navedenem obdobju odkupila 700 lastnih delnic v skupni vrednosti 33.600,00 EUR in sicer:

- dne 22. 5. 2023, 400 delnic po povprečni ceni 48,00 EUR na delnico,

- dne 24. 5. 2023, 300 delnic po povprečni ceni 48,00 EUR na delnico.

Posrednik pri nakupu dne 22.5.2023 je bila Nova KBM d.d., posrednik pri nakupu dne 24.5.2023 pa NLB d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.083, kar je predstavljalo 0,0604% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.783, kar predstavlja 0,0994% vseh izdanih delnic.

Obvestilo, objavljeno na spletnih straneh družbe www.eqnx.si, bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Upravni odbor družbe
Equinox Nepremičnine d.d.

Datum: 26.05.2023