Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-137/23

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Luka Koper, d.d.– predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., povzema osnovne podatke o predvidenem izplačilu dividend in določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

 

Oznaka delnic:

LKPG

Datum skupščine družbe:

Sreda, 28. 6. 2023, ob 11.00 uri

Višina predlagane dividende:

2,50 EUR

Predlagani datum izplačila dividend:

Četrtek, 31. 8. 2023

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:


Sreda, 30. 8. 2023

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Torek, 29. 8. 2023

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 26.05.2023