Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-380/23

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Pridobitev 100% poslovnega deleža v družbi MEDITRADE d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), 17. člena Uredbe (EU) o zlorabi trga ter veljavnih področnih predpisov, družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednjo informacijo:

Dne 31.5.2023 je nastopil zaključek (izpolnitev) po  Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi Meditrade d.o.o. z dne 3.1.2023 ("Pogodba"). Družba Salus je z nastopom zaključka Pogodbe pridobila 100% poslovni delež v družbi MEDITRADE d.o.o., Brnčičeva ulica 17 B, 1231 Ljubljana - Črnuče ("Družba").

Do zaključka (izpolnitve) Pogodbe je prišlo po izpolnitvi odložnih pogojev, med drugim tudi odločbe Javne agencije RS za varstvo konkurence št. 3061-2/2023-60 3, ki je ugotovila da je koncentracija skladna s pravili konkurence.

Ob izpolnitvi Pogodbe je družba Salus plačala 7.162.193 EUR kupnine, Pogodba pa predvideva še dodatno izplačilo v znesku 810.000 EUR, v treh enakih letnih zneskih v letih 2024 – 2026, ki je vezano na izpolnjevanje določenih pogojev v zvezi s poslovanjem Družbe.

Pogodba predvideva tudi možnost, da prodajalec po zaključku (izpolnitvi) Pogodbe odplačno pridobi do največ 1.000 novo izdanih delnic družbe Salus.

Nakup 100% poslovnega deleža v Družbi je skladen z razvojno strategijo Skupine Salus, s katero želi skozi zadane strateške cilje, z inovativnim pristopom in na stroškovno učinkovit način, utrditi svojo vlogo enega od vitalnih členov v oskrbi s produkti in storitvami na področju zdravstva na trgih jugovzhodne Evrope. Z nameravanimi prevzemnimi aktivnostmi Skupina Salus sledi zavezanosti k ustvarjanju dodane vrednosti za vse deležnike poslovnega procesa in s tem nadaljevanju svoje več kot 50 letne tradicije.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Salus od 1.6.2023 dalje, vsaj za obdobje 5 let.

Uprava družbe Salus
Datum: 01.06.2023