Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-145/23

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Zapadlost kuponov obveznic: GHU1, KDH3, PET5, TVL2 in RS88

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednjih izdaj obveznic:

 

UNION HOTELI 1. IZDAJA (GHU1)

Datum zapadlosti: 24. 6. 2023 (umik 22. 6. 2023)

 

KD GROUP 3. IZDAJA (KDH3)

Datum zapadlosti: 30. 6. 2023
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 27. 6. 2023

 

PETROL 5. IZDAJA (PET5)

Datum zapadlosti: 21. 6. 2023
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 17. 6. 2023

 

TIVOLI 2. IZDAJA (TVL2)

Datum zapadlosti: 30. 6. 2023
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 28. 6. 2023

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 88. IZDAJA (RS88)

Datum zapadlosti: 1. 7. 2023
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 29. 6. 2023

 

*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.

Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 02.06.2023
Pripeti dokumenti:  Priloga