Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-147/23

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

CETIS, d.d. - nasprotni predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi objave nasprotnega predloga k sklicu skupščine delničarjev družbe CETIS, d.d., povzema osnovne podatke o višini dividend. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

 

Nasprotni predlog:

Oznaka delnic:

CETG

Datum skupščine družbe:

Sreda, 28. 6. 2023, ob 14.00 uri

Višina predlagane dividende:

29,50 EUR

Izplačilo dividend:

Četrtek, 27. 7. 2023

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Sreda, 26. 7. 2023

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Torek, 25. 7 . 2023

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 05.06.2023