Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-390/23

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Prva informacija o 48. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na 48. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta o izplačilu 2,50 evra bruto dividende na delnico. Seznanili so se z letnim poročilom za 2022, podelili nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnici za leto 2022 ter imenovali dva nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.

Na današnji 48. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se za izplačilo dividende nameni 56,8 milijona EUR oziroma 2,50 EUR bruto na delnico. To predstavlja nekaj več kot 50 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2022 in 7-odstotni dividendni donos. Dividenda se bo izplačala delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo zavarovalnice v torek, 20. 6. 2023 (prvi trgovalni dan brez upravičenosti do dividende je ponedeljek, 19. 6. 2023). Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Pri izplačilu dividend nas veseli, da lahko po letih, zaznamovanih z vplivi pandemije, spet izvajamo dividendno politiko na način, kot jo imamo začrtano. To pomeni, da je njeno izvajanje vzdržno za rast, razvoj in finančno stabilnost Skupine Triglav ter atraktivno za naše delničarje

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2022 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnici za leto 2022. Za nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, so imenovali Tima Umbergerja in Monico Cramer Manhem.

Skupščina je potrdila poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav za leto 2022, medtem ko posvetovalni sklep o njeni politiki prejemkov ni bil sprejet. Ta politika v Zavarovalnici Triglav velja in je skladna z zakonodajo, ni pa v celoti usklajena z letošnjo različico priporočil delničarja SDH, ki je bila objavljena po sklicu skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav. Priporočila bodo preučena do naslednje redne skupščine delničarjev zavarovalnice.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 6. 6. 2023 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 06.06.2023