Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-397/23

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Dne 6. junija 2023 je Polona Pirš Zupančič, članica uprave Save Re, d.d., kupila 570 delnic POSR v skupni vrednosti 14.478 EUR, kar predstavlja 0,0033 % vseh delnic in 0,0037 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljeni transakciji ima Polona Pirš Zupančič 4.318 delnic POSR, s tem pa se je delež njenih glasovalnih pravic povečal na 0,0279 %.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 8. junija 2023, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Sava Re, d.d.
Datum: 08.06.2023