Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-399/23

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Imenovanje člana nadzornega sveta družbe GVO, d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju Petra Anžina, direktorja Financ in računovodstva Telekoma Slovenije, d.d., za člana nadzornega sveta družbe GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem 9. junij 2023. S tem dnem je prenehal mandat dosedanji članici nadzornega sveta, Sabini Merhar.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 09.06.2023