Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-406/23

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o povečanju osnovnega kapitala družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (Uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana (»Salus«) objavlja obvestilo o povečanju osnovnega kapitala družbe Salus.

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe pri subjektu z dne 12. 6. 2023 se osnovni kapital družbe Salus z vplačilom novih vložkov poveča za 4.172,93 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 1.000 novih, nematerializiranih navadnih kosovnih delnic na prinosnika, ki tvorijo isti razred z obstoječimi delnicami družbe. Osnovni kapital družbe Salus po spremembi statuta tako znaša 439.722,87 EUR  in je razdeljen na skupno 105.375 navadnih kosovnih delnic na prinosnika.   

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 13. 6. 2023 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 13.06.2023