Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-419/23

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklenjeni Pogodbi o kupoprodaji poslovnih deležev v družbi MEDORION d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), 17. člena Uredbe (EU) o zlorabi trga ter veljavnih področnih predpisov, družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednjo informacijo:

Dne 16.06.2023 sta družba Salus kot kupec, ter g. Rastislav Baričevac, edini družbenik družbe Medorion d.o.o., Ulica Janka Dražkovića 5, 10430 Samobor, Republika Hrvaška ("Družba"), kot prodajalec, sklenila Pogodbo o kupoprodaji poslovnih deležev v Družbi ("Pogodba"). Predmet Pogodbe je nakup do 100% poslovnega deleža, in sicer v obdobju naslednjih štirih let. Kupnina po pogodbi je določena v odvisnosti od poslovanja Družbe, pri čemer bo za 51% delež znašala največ 2.300.000 EUR.

Prodajna pogodba je sklenjena pod določenimi odložnimi pogoji, ki med drugim vključujejo soglasje pristojnih organov za varstvo konkurence.

Potencialni nakup poslovnih deležev v Družbi je skladen z razvojno strategijo družbe Salus, s katero želi družba skozi zadane strateške cilje, z inovativnim pristopom in na stroškovno učinkovit način, utrditi svojo vlogo enega od vitalnih členov v oskrbi z zdravili, medicinskimi pripomočki in storitvami na področju zdravstva na trgih srednje in jugovzhodne Evrope.

Družba Medorion je specializirana za zastopanje farmacevtskih proizvajalcev na področju zdravil za redke bolezni. Deluje v jugovzhodni Evropi ter zastopa farmacevtsko podjetje Recordati Rare Diseases v 9 državah. Ključna terapevtska področja delovanja družbe so endokrinologija in metabolične bolezni, s čemer bo Salus okrepil poslovanje na področju zastopanja proizvajalcev zdravil za redke bolezni.

Z nameravanimi prevzemnimi aktivnostmi družba Salus sledi zavezanosti k ustvarjanju dodane vrednosti za vse deležnike poslovnega procesa in s tem nadaljevanju svoje več kot 50 letne tradicije.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 19.06.2023 dalje, vsaj za obdobje 5 let.

Uprava
Datum: 19.06.2023