Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-457/23

UNIOR d.d., Zreče

27. seja skupščine družbe UNIOR d.d. – prejet nasprotni predlog

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Statuta družbe, uprava družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.) objavlja naslednje:

 

S strani delničarja Društvo MDS smo prejeli nasprotni predlog k točki 11.1. dnevnega reda 27. seje skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d., sklicane za 5. 7. 2023.

Prejeti nasprotni predlog k točki 11.1. dnevnega reda je v prilogi tega obvestila.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 03.07.2023
Pripeti dokumenti:  Nasprotni predlog