Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-466/23

UNIOR d.d., Zreče

Objava sodbe Vrhovnega sodišča

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in ostale veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Glede na vprašanja delničarjev družbe UNIOR d.d. na 27. seji skupščine družbe 5. 7. 2023 pri 5. točki in navedbe, da delničarji niso seznanjeni s sodbo, družba objavlja sodbo Vrhovnega sodišča III Ops 48/2019 z dne 19.11.2019.

Sodba je od 13.1.2020 dalje tudi že javno dosegljiva tudi na spletni strani Vrhovnega sodišča na povezavi:

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111434552&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2015081111434552

Sodba je objavljena tudi v priponki tega obvestila.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 06.07.2023
Pripeti dokumenti:  Sodba vrhovnega sodišča