Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-474/23

UNIOR d.d., Zreče

Neodvisnost članov nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, obvešča, da so mag. Marijan Penšek, ga. Katja Potočar in g. Robert Vuga – člani nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., imenovani na 27. seji skupščine družbe UNIOR d.d. dne 5. 7. 2023, podpisali izjavo, s katero so se opredelili do izpolnjevanja kriterijev neodvisnosti (po referenčnem Kodeksu upravljanja javnih delniških družb).

Izjave so v pripetih dokumentih.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 12.07.2023
Pripeti dokumenti:  Marijan Penšek,  Katja Potočar,  Robert Vuga