Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-498/23

VIPA HOLDING, d.d.

Seja nadzornega sveta družbe Vipa Holding d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, in veljavne zakonodaje, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja 

 

NOTRANJO INFORMACIJO O SEJI NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE VIPA HOLDING D.D.

 

Nadzorni svet družbe Vipa Holding d.d. je na svoji 55. seji dne 25.07.2023 potrdil sklepe, ki jih uprava in nadzorni svet predlagata za redno letno skupščino.

To obvestilo bo od 25.07.2023 dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe
Datum: 25.07.2023