Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-27/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 16. 8. 2023 do vključno 17. 8. 2023. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 2.601 lastnih delnic v skupni vrednosti 277.199 EUR, in sicer:

- 16. 8. 2023        1.302   delnic po povprečni tehtani ceni   108,62 EUR in
- 17. 8. 2023        1.299   delnic po povprečni tehtani ceni   104,52 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila Ilirika d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.832.502, kar je predstavljalo 5,588 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.835.103, kar predstavlja 5,596 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 18. 8. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 18.08.2023