Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-546/23

VIPA HOLDING, d.d.

Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2022 družbe Vipa Holding d.d., skupaj s poročilom neodvisnega revizorja.

Z navedenim dokumentom se je skupščina družbe seznanila dne 29.08.2023 in ga soglasno odobrila. Za odobritev je glasovalo 6.464.300 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.464.300, kar predstavlja 87,98 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

To obvestilo skupaj s prilogo bo objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si od 29.08.2023 dalje za obdobje najmanj desetih let.

Uprava družbe
Datum: 29.08.2023
Pripeti dokumenti:  Poročilo o prejemkih