Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-547/23

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na 5. redni seji, dne 29. 8. 2023 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Nerevidirano polletno poročilo 2023 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d., ki bo skladno z veljavnim finančnim koledarjem javno objavljeno 31. 8. 2023;
  • nadzorni svet se je seznanil iz informacijo o tekočem poslovanju.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 30.08.2023