Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-561/23

DARS d.d., Celje

Objava nerevidiranega polletnega poročila

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju družbe DARS v prvem polletju 2023.

Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe DARS v prvem polletju 2023 je v pripetem dokumentu.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS (www.dars.si).

Uprava družbe
Datum: 31.08.2023