Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-570/23

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Obvestilo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj) obvešča, da je Skupina SIJ na svojih spletnih straneh danes objavila t.i.  »Second Party Opinion«, mnenje neodvisne organizacije ISS Corporate Solutions (ISS), v okviru katere je bila izvedena primerjalna analiza, kjer so trajnostne cilje Skupine SIJ primerjali s cilji 31 konkurentov, ki proizvajajo jeklo in grodelj. Ob tem je Skupina SIJ objavila tudi Trajnostni finančni okvir, kot podlago za prihodnje pristope k financiranju z značilnostmi trajnostnega razvoja. Prilivi od teh finančnih instrumentov bodo prispevali k doseganju poslovnih, okoljskih in družbenih ciljev.

Izdajatelj še obvešča, da je Skupina SIJ v prvem polletju leta 2023 ustvarila 601,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 17,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, dosegla 53,7 milijona evrov EBITDA in 8,9-odstotno EBITDA maržo ter ustvarila 14,2 milijona evrov čistega poslovnega izida.

Dodatne informacije se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 06.09.2023
Pripeti dokumenti:  SIJ SPO Sporočilo za javnost