Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-239/23

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ210, SZ139 in DZ106 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ210

SZ139

DZ106

ISIN koda:

SI0002503512

SI0002503520

SI0002503538

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20231214 GOVT GTD

RS/DISC TB 20240314 GOVT GTD

RS/DISC TB 20240912 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

44.436

34.284

60.137

Skupna nominalna vrednost (EUR):

44.436.000,00

34.284.000,00

60.137.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

14. 9. 2023

14. 9. 2023

14. 9. 2023

Datum uvrstitve na borzni trg:

18. 9. 2023

18. 9. 2023

18. 9. 2023

Začetek trgovanja:

18. 9. 2023

18. 9. 2023

18. 9. 2023

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

12. 12. 2023

12. 3. 2024

10. 9. 2024

Datum zapadlosti:

14. 12. 2023

14. 3. 2024

12. 9. 2024

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 14.09.2023