Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-587/23

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

AM Best potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija AM Best (v nadaljevanju tudi agencija) je Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a« (odlično). Vsi posamezni elementi obeh ocen so na enaki ravni kot leto prej. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.

Agencija je ponovno ocenila finančni položaj Triglava kot zelo trden in poslovanje kot trdno. Vpliv profila poslovanja in večinskega lastništva države na bonitetno oceno družbe je nevtralen. Po mnenju agencije ima Triglav dobro razvit sistem upravljanja tveganj, ki je primeren profilu tveganj in obsegu poslovanja. Pri potrditvi visoke bonitetne ocene Pozavarovalnice Triglav Re je agencija poudarila njen strateški pomen za Skupino Triglav in navedla, da je vanjo dobro integrirana.

Zelo trden finančni položaj Triglava po ocenah bonitetne agencije temelji na kapitaliziranosti, ki je prilagojena tveganjem in dosega najvišjo raven. V objavi še navaja, da Triglav preudarno upravlja rezervacije in ima dobro finančno prožnost z dostopom do delniških in obvezniških trgov. Ugotavlja, da je Triglav v zadnjih letih konstantno zniževal svojo izpostavljenost produktom z zajamčenim donosom v portfelju življenjskih zavarovanj, njihov vpliv pa je sedaj ublažen tudi z višjimi donosi naložb, ki so posledica dviga obrestnih mer.

Po mnenju agencije Triglav skozi leta dosega dobre poslovne rezultate, ki izvirajo iz odličnega zavarovalno-tehničnega rezultata premoženjskih zavarovanj na domačem trgu, in ustreznih naložbenih donosov. Pri tem kot tržni vodja v Sloveniji in širši regiji učinkovito izkorišča prednosti ekonomije obsega in dobro razvejano ponudbo. Agencija tudi navaja, da bodo na letošnje rezultate vplivale izguba v segmentu zdravstvenih zavarovanj zaradi omejitve cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in ekstremne naravne ujme (predvsem poplave v Sloveniji), vendar pri tem pričakuje, da bodo te izgube v tolerančnih mejah tveganj Skupine Triglav.

Sporočilo za javnost agencije je objavljeno na spletni strani www.triglav.eu, v zavihku odnosi z vlagatelji.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 18. 9. 2023 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 18.09.2023