Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-20/23

DATALAB, d.d., Ljubljana

Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Datalab Tehnologije d.d.

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Datalab Tehnologije d.d., je dne 14.9.2023 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP) v zadevi prevzemne ponudbe prevzemnikov Rucio Investment S.a.r.l., 5.Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg in Andrej Mertelj, Cesta v Zgornji log 25, 1000 Ljubljana, katera nastopata tudi v imenu in za račun oseb, s katerimi delujeta usklajeno v smislu 8. člena Zakona o prevzemnih na podlagi sporazuma o skupnem prevzemu z dne 4.7.2023 in imata v lasti 70,51 % oz. 1.544.036 delnic z oznako DATG.

Prevzemno ponudbo je sprejelo 81 delničarjev za skupno 322.993 delnic družbe Datalab Tehnologije d.d. z oznako DATG, kar predstavlja 14,75 % delež vseh delnic družbe Datalab Tehnologije d.d.

 ATVP je ugotovila, da je bila predmetna prevzemna ponudba uspešna, saj sta prevzemnika v prospektu za prevzemno ponudbo določila prag uspešnostni prevzemne ponudbe v višini 80 % vseh izdanih delnic z oznako DATG, ki sta ga prevzemnika  presegla dne 18.8.2023.

Po prevzemu imata prevzemnika skupaj z osebami s katerima delujeta usklajeno v smislu 8. člena Zakona o prevzemnih, v lasti skupno 1.867.029 delnic z oznako DATG, kar predstavlja 85 % delež v osnovnem kapitalu družbe Datalab Tehnologije d.d.

Odločba o izidu prevzemne ponudbe se nahaja v priponki.

Sporočilo bo od 19.9.2023 dalje za obdobje pet let objavljeno na spletni strani družbe (www.datalab.si).

 

                                          Upravni odbor Datalab Tehnologije d.d.

Datum: 19.09.2023
Pripeti dokumenti:  Odločba ATVP