Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-252/23

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Zapadlost kuponov obveznic: RS78, RS85, SIJ7 in OZ16

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednjih izdaj obveznic:

 

Republika Slovenija 78. izdaja (RS78)

Datum zapadlosti: 3. 11. 2023

Prvi trgovalni dan brez kupona*: 26. 10. 2023

 

Republika Slovenija 85. izdaja (RS85)

Datum zapadlosti: 20. 10. 2023

Prvi trgovalni dan brez kupona*: 18. 10. 2023

 

SIJ 7. izdaja (SIJ7)

Datum zapadlosti: 2. 11. 2023 (umik 27. 10. 2023)

Prvi trgovalni dan brez kupona*: 27. 10. 2023

 

18-mesečne ZM 16. izdaja (OZ16)

Datum zapadlosti: 12. 10. 2023 (umik 10. 10. 2023)

Prvi trgovalni dan brez kupona*: 10. 10. 2023

 

*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.

Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 02.10.2023