Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-55/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 10. 11. 2023 do vključno 16. 11. 2023. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 3.891 lastnih delnic v skupni vrednosti 420.928 EUR, in sicer:

- 10. 11. 2023      888  delnic po povprečni tehtani ceni   108,00 EUR,
- 13. 11. 2023      897  delnic po povprečni tehtani ceni   109,22 EUR,
- 14. 11. 2023      545  delnic po povprečni tehtani ceni   109,04 EUR,
- 15. 11. 2023      884  delnic po povprečni tehtani ceni   108,00 EUR in
- 16. 11. 2023      677  delnic po povprečni tehtani ceni   106,58 EUR.
 
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.885.938, kar je predstavljalo 5,751 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.889.829, kar predstavlja 5,763 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 17. 11. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 17.11.2023