Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-662/23

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Razširitev dnevnega reda skupščine družbe KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KS Naložbe d.d.) v skladu z 298. členom ZGD-1 objavlja zahtevo delničarja za razširitev dnevnega reda in uvrstitev dodatnih točk na dnevni red skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d. sklicane za dne 13. 12. 2023, skupaj s čistopisom dnevnega reda ter stališčem uprave družbe glede zahteve za razširitev dnevnega reda.

Družba je zahtevo za razširitev dnevnega reda skupščine delničarjev prejela dne 16. 11. 2023 od delničarja Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana. Predlagatelj zahteva, da uprava družbe dopolni dnevni red skupščine delničarjev družbe z dodatnimi točkami, kot izhaja iz priložene zahteve.

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda ter čistopis dnevnega reda se objavljata na enak način, kot sklic, in sicer z objavo na Ajpesu, spletnih straneh SEOnet in na spletnih straneh družbe https://www.ks-nalozbe.com/

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 20. 11. 2023 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 20.11.2023