Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-6/24

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Sklic izredne skupščine delniške družbe Cinkarne Celje, d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družba (ZGD-1) in  53. člena Statuta Cinkarne Celje, d.d. uprava družbe v sodelovanju z nadozornim svetom sklicuje

IZREDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE  DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.

ki bo v torek 13. 2. 2024 na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14.00  uri.

Priložen je dnevni red skupščine, utemeljitev sklepov, informacije za delničarje, vzorci obrazcev za prijavo na skupščino ter pooblastilo za zastopanje delničarja na skupščini.

Informacije bodo objavljene 5. 1. 2024 na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bodo dosegljive najmanj 5 let od datuma objave. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletnih straneh AJPES.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d. d.
Datum: 05.01.2024