Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-14/24

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

obvestilo o poslih predsednika uprave z delnico CICG

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, obvešča, da je Aleš Skok, predsednik Uprave Cinkarne Celje, d.d., 5. 1. 2024 kupil 800 lotov delnic družbe z oznako CICG, in sicer po ceni 21,00 EUR/delnico in v skupni vrednosti 16.800,00 EUR.

Nakup navadnih delnic družbe z oznako CICG je bil izveden na Ljubljanski borzi. Po opravljeni transakciji ima Aleš Skok v lasti 800 delnic z oznako CICG.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.cinkarna.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 08.01.2024