Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-6/24

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 12. 1. 2024 do vključno 18. 1. 2024. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 3.575 lastnih delnic v skupni vrednosti 405.621 EUR, in sicer:

- 12. 1. 2024         690      delnic po povprečni tehtani ceni   112,93 EUR,
- 15. 1. 2024         807      delnic po povprečni tehtani ceni   113,04 EUR,
- 16. 1. 2024         804      delnic po povprečni tehtani ceni   113,75 EUR,
- 17. 1. 2024         502      delnic po povprečni tehtani ceni   113,57 EUR in
- 18. 1. 2024         772      delnic po povprečni tehtani ceni   114,00 EUR.
 
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.921.534, kar je predstavljalo 5,860 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.925.109, kar predstavlja 5,870 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 19. 1. 2024 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 19.01.2024