Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-11/24

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 26. 1. 2024 do vključno 1. 2. 2024. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 4.475 lastnih delnic v skupni vrednosti 516.166 EUR, in sicer:

- 26. 1. 2024         886      delnic po povprečni tehtani ceni   115,00 EUR,
- 29. 1. 2024         949      delnic po povprečni tehtani ceni   115,73 EUR,
- 30. 1. 2024         705      delnic po povprečni tehtani ceni   115,29 EUR,
- 31. 1. 2024         963      delnic po povprečni tehtani ceni   115,29 EUR in
- 1. 2. 2024           972      delnic po povprečni tehtani ceni   115,38 EUR.
 
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.928.733, kar je predstavljalo 5,881 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.933.208, kar predstavlja 5,895 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 2. 2. 2024 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 02.02.2024